Obywatelstwo Polskie

Obywatelstwo Polskie Polanów

Poradnik Klienta

W chwili wejścia Polski do Grupy Europejskiej polskie obywatelstwo dla wielu cudzoziemców nabrało szczególnej wartości. Wszystko poprzez ostatnie, że obywatel Polski posiada moc wjeżdżać bez kontroli granicznych do ludziach państw strefy Schengen. Nazywa to, że posiadając polski dowód osobisty można bez przeszkód podróżować, a co ważniejsze – zarabiać na placu Unii Europejskiej.

Obywatelstwo Polskie Police

Obywatelstwo polskie – uznanie za obywatela polskiego
Zdecydowanie najłatwiej, bowiem w stylu administracyjnym, wystąpić można o uznanie za obywatela polskiego. Istnieje kilka możliwości, jak można zastosować taką formę, informuje o niej dokładnie Art. 30 ust. 1 Ustawy o obywatelstwie polskim. Obywatelstwo Polskie Police

1. O uznanie obywatelstwa może wystąpić cudzoziemiec, który towarzyszy w Polsce minimum rok na zasadzie pozwolenia na pobyt stały otrzymany w kontakcie z posiadaną Kartą Polaka lub polskim pochodzeniem. Najczęściej o Kartę Polaka występują kobiety z własnymi korzeniami, które spędzają na obszarze byłego Związku Radzieckiego, głównie na Ukrainie, Białorusi czyli na Litwie.

2. Jeśli cudzoziemiec przebywa nieskończenie na pole Polski, i jego pobyt opiera się na daniu na osiedlenie się, daniu na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich albo na zasadzie prawa stałego pobytu, także może nastąpić o uznanie obywatelstwa. Osoba starająca się o obywatelstwo musi posiadać czyste i bezpieczne źródło dochodu oraz tytuł prawny do mieszkania/domu. Spośród tego stylu skorzystać mogą jeszcze cudzoziemcy, którzy tworzą co najmniej od 3 lat w kontaktu małżeńskim z Polakiem/Polką czy nie posiadają żadnego obywatelstwa. Obywatelstwo Polskie Police

3. O uznanie za obywatela polskiego mogą starać się cudzoziemcy ze statusem uchodźcy, którzy przebiegają w Polsce minimum 2 lata oraz korzystają przyjęcie do osiedlenie się.

4. Za obywatela polskiego że zostać także uznane dziecko, którego rodzic jest rezydentem Polski lub przechodzi na pole RP na zasadzie pozwolenia na osiedlenie się lub posiada moc stałego pobytu, i pozostały rodzic, który nie ma obywatelstwa polskiego wyraził zgodę na przyjęcie dziecka za obywatela naszego świata. Podobnie wygląda sytuacja, gdy samemu z rodziców zostało przywrócone obywatelstwo krajowe i mama się o uznanie za obywatela polskiego własnego dziecka.

5. Wystąpić o uznanie obywatelstwa może jeszcze cudzoziemiec, który legalnie mieszka w Polsce nieprzerwanie od minimum 10 lat oraz posiada pozwolenie na osiedlenie się, danie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich lub prawo stałego pobytu oraz posiada trwałe i regularne źródło dochodu oraz tytuł prawny do klubu mieszkalnego. Obywatelstwo Polskie Police

Pozwolenie na człowieka polskiego – procedura
Wniosek o uznanie za obywatela polskiego wraz ze zdjęciem układa się do wojewody, który jest również pierwszą instancją postępowania. Zwykle – jeśli efekt jest odpowiednio prawy i zapewniony dokumentami – z powodzeniem za obywatela polskiego nie ma kłopotu. Wojewoda może odrzucić wniosek właśnie wtedy, gdy uzna, zgodnie z ustawą, że nadanie obywatelstwa wnioskodawcy może być niebezpieczeństwo dla bezpieczeństwa państwa albo ochrony bezpieczeństwa oraz spokoju publicznego. Co istotne, jako że istnieje zatem technologia administracyjna, proszącym o uznanie za Polaka przysługuje odwołanie od decyzji wojewody do następnej instancji, którą jest MSWiA. Ostateczną drogę do przyjęcia obywatelstwa zamyka negatywne orzeczenie sądu administracyjnego, do którego można wycofać się od negatywnej decyzji MSWiA.

Za wydanie decyzji o uznaniu za obywatelstwa polskiego zapłacić trzeba 219 złotych (jeśli wojewoda wyda negatywną decyzję, liczba obecna istnieje zwracana).

Uzyskanie obywatelstwa polskiego – wniosek do Prezydenta RP
Bardzo trudniej uzyskać obywatelstwo polskie dochodząc do Prezydenta RP o jego przyznanie. Również to nie właśnie dlatego, że decyzja Prezydenta RP jest niezaskarżalna i spokojna, ale też dlatego, że nie ma racji prawnych, które nakazują prezydentowi wydanie wiedzy na przyjęcie obywatelstwa w ścisłym czasie. Zwykle procedura – od złożenia wniosku do jego przyjęcia – może występować nawet rok. Z kolejnej natomiast cechy ta ścieżka do polskiego obywatelstwa jest lepsza dla tych, jacy nie opierają się odpowiednio długim legalnym pobytem w polskim świata, a z innych przyczyn chcą zostać się obywatelami Polski. Obywatelstwo Polskie Police

Kto może nastąpić o obywatelstwo polskie?
Wnioski o przyznanie obywatelstwa polskiego można budować w świata (do wojewody w znaczeniu zamieszkania) lub poprzez polskie konsulaty za granicą. W tym fakcie trzeba skończyć się na duże koszty – złożenie wniosku kosztuje 360 euro. Do tego trzeba doliczyć koszty tłumaczenia dokumentów, ich uprawnienia oraz notarialnego uwierzytelnienia podpisów.

Uwaga: Jeśli składający dokumenty o obywatelstwo polskie posiadają dzieci w wieku od 16 do 18 lat, to dzieci też wymagają wyrazić zgodę na zmianę obywatelstwa, w wypadku mniejszych dzieci zgoda taka nie jest chciana.

Obywatelstwo Polskie Police

Obywatelstwo polskie – jakie dokumenty trzeba przygotować
Osoba starająca się o uznanie obywatelstwo musi zrobić szereg dokumentów. Oprócz wniosku, kolorowego zdjęcia, będą zatem m. in pozwolenie na pobyt stały, paszport, dokumenty potwierdzające stałe i mocne dochody, zaświadczenie o około do klubu (wystarczy np. umowa najmu), decyzja o daniu Karty Polaka (jeśli taka jest), statusu uchodźcy (jeśli został nadany), akty urodzenia i małżeństwa wydane przez polski Urząd Stanu Cywilnego.

Osoby starające się o nadanie obywatelstwa we projekcie muszą uzasadnić, dlaczego chcą osiągnąć polskie obywatelstwo.

Uwaga: Wśród dokumentów, jakie trzeba złożyć we skutku należy również przedstawić zaświadczenie o nauk języka polskiego na okresie B1 – traktuje to również cudzoziemców, obywateli unijnych ze statusem rezydenta długoterminowego. Certyfikat musi zostać wydany przez Państwową Komisję do historii Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Innego. Praktyka pokazuje, że to jakiś z warunków, które najtrudniej spełnić cudzoziemcom. Obywatelstwo Polskie Police

Zobacz również Obywatelstwo Polskie jak uzyskać?

0 0 votes
Daj ocenę
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments